Pyrrhura DNA gesequenced

Voor het eerst is het mitonchondriaal DNA van een Pyrrhura-soort volledig gesequenced. Wat inhoud dat de volgorde van de verschillende DNA-basen is vastgesteld.  Dit is gedaan voor Pyrrhura molinae.  De vogel gebruikt had de typische kenmerken van deze soort, maar toch leverde het onderzoek een verrassend resultaat op. De vogel zat qua verwantschap dicht tegen Pyrrhura rupicola aan. Nu was het al bekend dat er in Zuid-Peru hybridisering plaatsvond tussen beiden soorten, maar nu is daar ook DNA bewijs voor gevonden. Opvallend is dat ondanks dat het mitonchondriaal DNA de vogel bij P. rupicola plaatst de vogel geen uiterlijke hybride kenmerken draagt.

Een opvallend resultaat wat aantoont hoe lang hybridisering door werkt ondanks dat het fenotype van de vogel het niet meer toont.

Urantowka, A. D., Strzala, T., & Grabowski, K. A. (2014). The first complete mitochondrial genome of Pyrrhura sp. – question about conspecificity in the light of hybridization between Pyrrhura molinae and Pyrrhura rupicola species. Mitochondrial DNA, 1–3. doi:10.3109/19401736.2014.900672