FAQ: bestaan er PallidIno poppen?

FAQ: bestaan er PallidIno poppen?

Antwoord op deze is: NEEN. Een PallidIno is een combinatie van twee allelen van eenzelfde gen, in dit geval het SL ino locus. Aangezien deze mutanten op het geslachtschromosoom (Z chromosoom) liggen kan deze allelencombinatie enkel voorkomen bij mannen omdat deze twee Z chromosomen hebben. Een pop heeft maar één Z chromosoom en deze kan dus enkel en alleen of SL ino of pallid zijn.