FAQ: Bestaan er DF SL greywing poppen bij de catharinaparkiet?

Bestaan er DF (dubbelfactorige) Sex-Linked greywing poppen bij de catharinaparkiet [Bolborhynchus lineola] of bestaan er überhaupt DF poppen bij een Sex-Linked dominante vererving?

Hier is er een heel duidelijk antwoord: NEEN.
Het gaat hier immers om een SL dominante mutant. Deze geeft bij mannen twee verschillende fenotypes: EF – enkelfactorig en DF – dubbelfactorig – omdat een vogelman twee actieve Z (geslachts-) chromosomen heeft. Aangezien een pop slechts één actief Z chromosoom en een, voor wat kleurmutanten betreft, inactief W chromosoom heeft kan er bij poppen genotypisch maar één vorm (EF – enkelfactorig) zijn.
We moeten wel in gedachten houden dat de expressie van dat SL gen bij de pop sterk kan variëren en daardoor de kleur van de pop zeker zal afwijken van de kleur van de mannen, maar dat hangt, zoals bij elke dominante mutant, al af van het feit of het om mannen of poppen gaat (werking hormonen) en vooral van de andere aanwezige gemuteerde genen in dat genoom.
Helaas loopt deze kwakkel niet alleen voor deze SL dominante greywing, maar horen we deze verhaaltjes ook bij fokkers van gouldamadines [Chloebia gouldiae] want daar is ook een SL dominante mutant aanwezig.
Door deze cowboy verhalen zijn er heel wat mensen die dit verwarrend vinden en daardoor voorstellen om voor die EF SL greywing poppen een nieuwe aparte naam te gaan gebruiken, maar dat zou ons helaas terug weer naar het amateurwereldje van tien jaar geleden bombarderen en is dus zeker voor ons geen optie.