About us

Ornitho-Genetics vzw is an official independent non-profit organization which concentrates on the research and study of the color mutations, genetics, evolution taxonomy and preservation of bird species.To support these research results, a world-wide collaboration has been set-up with experts,  scientists, universities and museums. We always check our information against as many sources as possible and to base it on the latest scientific findings or our own research. The results of these researches are published regularly, in books, on the internet and in aviculture and scientific journals
Ornitho-Genetics vzw is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich toelegt op research naar kleurmutaties, genetica, evolutie, taxonomie bij vogels en behoud van soorten / natuurlijke habitats. De resultaten van deze onderzoeken worden regelmatig gepubliceerd in boeken, ornithologische tijdschriften of wetenschappelijke journaals en/of aangeboden in de vorm van lezingen en webinars.
Om dit te ondersteunen wordt er wereldwijd samengewerkt met wetenschappers, universiteiten en musea. We proberen ook steeds alle info te checken aan zoveel mogelijk wetenschappelijke bronnen of onze eigen onderzoeken.