De violetfactor in de groenreeks. Zin of onzin?

Een aantal jaren geleden werden we door een BVA lid benaderd met de vraag of we in het vraagprogramma ook plaats konden voorzien voor de combinatie van de violetfactor in de groenreeks. Uiteraard onder dezelfde voorwaarden als in de blauwreeks en dat is dat naast de violetfactor er ook een donkerfactor moet aanwezig zijn. Er is immers geen enkele internationale afspraak die stelt dat de combinatie van twee mutanten die de vederstructuur wijzigen niet kan. Dus de combinatie van violet (welke de structuur in de sponszone wijzigt) en de donkerfactor (die de breedte van de sponszone wijzigt) kan in theorie.

TOCH IS ER OOK NOG EEN AFSPRAAK DIE DUIDELIJK STELT DAT WANNEER COMBINATIES VOOR VERWARRING ZORGEN DEZE BETER NIET GEVRAAGD WORDEN OF ENKEL ONDER SPECIFIEKE VOORWAARDEN. Zo wordt de mistyfactor bijvoorbeeld alleen maar aanvaard wanneer deze dubbelfactorig aanwezig is en zonder donkerfactoren en kan de slatyfactor niet met een dubbele donkerfactor gecombineerd worden.

Ikzelf herken vrij gemakkelijk de aanwezigheid van een violetfactor, maar ik wist dat niet iedereen ‘oog’ heeft voor deze violetfactor. Deze vogels worden daardoor regelmatig verward met vogels met één donkerfactor. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Maar goed, we besloten om dit voorstel een kans te geven en de violetfactor werd in combinatie met één donkerfactor in groen aanvaard. Omdat we alles grondig wilden uittesten werd deze combinatie enkel aanvaard in de D groene vogels en niet in combinatie met andere eumelaninemutanten zoals BV marbled enz.

Ondertussen kwamen op deze beslissing dan toch heel wat negatieve reacties. Het is immers een wetenschappelijk feit dat de receptoren in het menselijk oog bij iedereen verschillend zijn en dat de meeste mensen toch heel wat moeite hebben met het herkennen van deze violetfactor. Daardoor zien we elk jaar tijdens de keuring van de BVA Masters dat liefhebbers, meestal onbewust, deze violetfactorige groene vogels als D groen inzenden. Door de aanwezigheid van deze violetfactor in groene vogels, duiken dan ook meer en meer eumelaninemutanten in de groenreeks op met een violetfactor, zonder dat de liefhebber er zich echt bewust van is. Er komt ook verwarring in de blauwreeks, want wanneer een liefhebber dan zo’n ‘D groene’ wat eigenlijk een violetfactorige vogels is, met blauw combineren, worden helaas ook heel wat EF violet blauwe vogels, verkeerdelijk als D blauw aanzien. Door splitvogels breidt het probleem zich uit en zelfs bij lutino vogels komt de violetfactor dan soms roet in het eten gooien. Voor mij persoonlijk het bewijs dat deze beslissing destijds niet zo goed overdacht was.

Maar sommige kwekers wilden nu opnieuw een stapje verder gaan en drongen er nu op aan om de aanwezigheid van de violetfactor ook in combinatie met bv oranjemasker enz te aanvaarden. Omdat er al klachten kwamen op deze violetfactor in de groenreeks ging ik polshoogte nemen bij ANBVV. Binnen ANBVV stelden ze duidelijk dat zij nooit deze combinatie aanvaard hebben en deze dan ook niet in hun vraagprogramma hebben. Hun stelling is duidelijk: violetfactor hoort enkel in blauw en turquoise. Zeker niet in groen. Deze stelling wordt in België, zowel bij AOB als KBOF ook ondersteund, net als bij de COM, waar deze violetfactorige vogels in de groenreeks ook niet aanvaard zijn.

We hebben dan ook via deze website de mening van de fokkers gevraagd. De liefhebbers konden tussen maandag 16 september 2013 om 0.01 u en maandag 23 september 2013 middernacht hun voorkeur uitspreken en een poll aanvullen. Daar kon de liefhebbers eenvoudigweg aanvullen of ze het aanvaardbaar vinden dat, voor deelname aan tentoonstellingen, de violet factor ook met groen kan gecombineerd worden of dat ze deze liever enkel in de blauwreeks (blauw en turquoise) zien. Er hebben in totaal meer dan 200 mensen deze poll aangevuld en de uitslag was heel duidelijk: amper 1 op 5 liefhebbers heeft er geen probleem mee dat men violet met groen combineert, maar 4 op 5, dus een duidelijke 80% vind het toch maar niets en ziet dat liever verdwijnen.

Uiteraard belet niets dat violetfactorig groene vogels perfect zijn voor sommige kweekprogramma’s, maar voor tentoonstellingen creëren ze, voor (te) veel liefhebbers – en keurmeesters-, verwarring. Het feit dat sommige mensen deze factor niet goed kunnen herkennen, kan er immers ook voor zorgen dat heel wat bloedlijnen, onbewust, de violetfactor als ongewenste gast meekrijgen.
Rekening houdende met al deze argumenten heeft het TC van BVA beslist om, net als de ANBvV, de COM en de andere Belgische bonden, de violetfactorige groene vogels uit het reguliere vraagprogramma van BVA Masters te schrappen. Uiteraard kunnen deze nog zonder problemen terecht in de N-klasse, net als alle andere niet aanvaarde combinaties trouwens.