Internationale namen bij Goulds

We krijgen regelmatig vragen van kwekers over de benamingen bij Goulds. De verschillende namen, gebruikt door de diverse Nederlandstalige verenigingen, zorgen voor verwarring onder de kwekers.
Een duidelijk probleem, maar des te meer onbegrijpelijk aangezien dit probleem al lang kon opgelost zijn.

In de periode 2003 – 2004 werd in samenspraak met gespecialiseerde kwekers uit Belgie, Australie, Amerika, Azië, Dr. Terry Martin uit Australie en MUTAVI een internationaal naamsysteem opgezet. Dit alles werd door Daniel Wildemeersch en mezelf voorgesteld op een speciale Technische Uiteenzetting, ingericht door de BNEC op 10 april 2004 in Schellebelle. Op deze vergadering werden van elke vereniging uit België en Nederland een aantal vertegenwoordigers uitgenodigd.

Sindsdien zijn deze namen reeds in gebruik bij de Belgisch Nationale Exotenclub en bij de nieuwe Speciaalclub Gouldamadine België  hebben ze deze voor de eerste maal in de praktijk toegepast op hun 1e tentoonstelling in augustus 2008.

Ook de site www.erythrura.net maakt sedert 2004 gebruik van deze nieuwe aangepaste benamingen.
Naast de Speciaalclub Gouldamadine België en de BNEC zijn er hier en daar nog in België plaatselijke Clubs die deze namen ook gebruiken. Deze werden recent definitief aanvaard door de KBOF en ook de AOB is voor 99% akkoord met het gebruik van deze benamingen. (cfr een eerder artikel gepubliceerd in de Vogelwereld)

Helaas worden in Nederland deze namen nog niet overal toegepast (en we spreken toch dezelfde taal???).  Gelukkig zien we dat de kwekers op diverse fora, zelf het voortouw in handen nemen en meer en meer het gebruik van deze ondubbelzinnige benamingen hanteren.

De vraag waarom bepaalde verenigingen dan nog niet zijn overgeschakeld naar dit eenvormig systeem lijkt me nog onduidelijk. Ik veronderstel toch dat de verantwoordelijken binnen deze organisaties zelf het nut inzien van deze internationale naamgeving en over de nodige basiskennis beschikken om dit te begrijpen en door te geven aan hun leden.  Hopelijk beseffen ze ook dat, indien ze de toekomst van deze hobby veilig willen stellen, het belangrijk is dat men zich internationaal kan profileren en er duidelijke communicatie nodig is. Dus op wat wachten we nog??