Kwalitatief of kwantitatief?

We krijgen regelmatig de vraag of een bepaalde eumelaninemutatie nu als een kwalitatieve of een kwantitatieve mutant moet beschouwd worden?
Wel ik vrees dat het een dunne lijn is tussen kwalitatief of kwantitatief.
Wat is kwalitatief? De eumelanine die niet voldoende gekleurd is of de eumelanine waarvan de matrix niet voldoende ontwikkeld is, maar wel voldoende gekleurd is en daardoor toch lichter lijkt.
Wat is kwantitatief? De eumelanine die wel voldoende gekleurd is, maar waarvan de matrix beschadigd is en daardoor niet alle eumelanine in de veer afgezet wordt of de eumelanine waarbij de matrixen te klein zijn om effect te hebben, maar die wel allemaal pikzwart en aanwezig zijn en toch op het eerste zicht minder in aantal lijken?? Wie zal het zeggen.

De benadering kwalitatief en kwantitatief kunnen nooit precies omlijnt zijn en dekken in geen geval de lading voor 100%. Omdat deze aanpakt te kort door de bocht was, spreken bij eumelanine mutanten van vormen van albinisme, dilute en leucisme. Daar kan het onderscheid iets beter gemaakt worden, maar is ook nog niet 100% perfect.
U ziet het…. Geen eenvoudige materie