Another strange colored Bolborhynchus lineola

*Yellow* Bolborhynchus lineolaLast year, A Dutch breeder, has found two strange colored Bolborhynchus lineola – Lineolated parakeets in a nest. These yellow birds, a hen and a male, have some minor brownish markings on it wings, and dark eyes (no red eyes like a normal lutino) . The parents are a normal lutino male and an aqua ino female. None of the parents (or their grandparents) are SL dominant greywing. Off course we need more research and test matings to determine what these birds exactly are.

Verleden jaar vond een Nederlandse kweker twee ‘gele’ Bolborhynchus lineola – Catharina parkieten in het nest. In tegenstelling tot lutino hebben deze vogels, een pop en een man, geen rode ogen. Ze hebben wel een lichte bruine vleugeltekening. De ouders zijn een gewone lutino man en een aqua ino pop. Geen van de ouders is SL dominant grijsvleugel of heeft deze ooit in zijn voorouders gehad. Uiteraard is verder onderzoek en testparingen nodig om uit te zoeken wat deze vogels precies zijn.