Pyrrhura emma emma en Pyrrhura emma auricularis

Vele discussies hebben Pyrrhura kwekers gevoerd over het wel of niet bestaan van Pyrrhura emma auricularis oftewel een Pyrrhura emma met een zwarte oogring, waarbij Pyrrhura emma emma een witte oogring zou hebben. Nu weten we van verschillende Pyrrhura soorten waaronder Pyrrhura emma dat de kleur van de naakte oogring beinvloed wordt door de zon. Vogels die binnen gehouden worden hebben een witte oogring, vogels die buitengehouden worden hebben meestal een zwarte oogring. De oorsprong van dit verschil is waar Arndt aangeeft bij de beschrijving van Pyrrhura emma emma: oogring is wit en bij Pyrrhura emma auricularis: oogring is zwart (Arndt 1983).

Nu geeft de oorspronkelijke beschrijving de volgende text:

Differs from Pyrrhura l. emma of the Caracas region by having larger and clearer white auricular patches: green of the back and flank slightly deeper less yellowish; bill slightly larger; wings and tails slightly longer (Zimmer and Phelps, 1949)

De oorspronkelijke beschrijving van Zimmer en Phelps noemt in zijn geheel de oogring niet.  Arndt 1983 vermeldt deze verschillen ook maar deze zijn al deze jaren genegeerd.  Het verschil tussen emma en auricularis is dus niet de oogring maar de grootte en kleur van de oogvlekken, een diepere groene kleur op de rug en grotere snavel, vleugels en staart.  Dit zijn verschillen die bevestigd worden in Arndt 2017, maar daar geeft Thomas Arndt aan dat als de herkomst van de Pyrrhura emma onbekend is, het niet duidelijk is tot welke ondersoort deze behoort. Dit roept vraagtekens op over de geldigheid van Pyrrhura emma auricularis. En dit is een discussie die nog niet afgelopen is. Tot die tijd zullen we ons dus moeten houden aan de oorspronkelijk beschreven verschillen tussen P. e. emma en P. e. auricularis. Dit betekent dus ook dat we niet naar de oogring kijken voor dat verschil.

Literatuur:
Arndt T., Südamerikanische Sittiche, Rotschwanzsittiche / Pyrrhura  Freileben, Haltung, Zucht, Arten, 1983
Arndt T. and Wink M. , Molecular Systematics, Taxonomy and Distribution of the Pyrrhura picta – Leucotis Complex, The Open Ornithology Journal, 2017, 10, p. 53 – 91
Zimmer and Phelps, Four new subspecies of birds from Venezuela, American museum novitas, 1949. p. 3 – 4