Pyrrhura amazonum araguaiensis

In Europa is er gedurende langere tijd discussie gaande over de identiteit van een Pyrrhura soort in Europese collecties. Deze vogels die vanuit Brazilië in Europa terecht zijn gekomen werden door de eerste kwekers geidentificeerd als Pyrrhura peruviana.  Thomas Arndt was de eerste die deze benaming betwijfelde en bij bestudering van wilde P. peruviana door ons moesten we vaststellen dat Thomas Arndt gelijk had. Dit creeerde echte wel de vraag welke soort we in Europese volieres hebben. Die vraag bleef lange tijd onbeantwoord als werd duidelijk in persoonlijke communicatie met Thomas Arndt dat het hier mogelijk ging om een nog niet beschreven ondersoort van Pyrrhura amazonum. 

Nu naar enkele jaren van onduidelijkheid heeft Thomas Arndt eindelijk zijn uitgebreid onderzoek naar het picta – leucotis complex gepubliceerd en hierin beschrijft hij het leefgebied en de kenmerken van Pyrrhura amazonum araguaiensis waardoor we nu eindelijk duidelijkheid hebben over de identiteit en verwantschap  van de vogels in Europese volieres.

Hiermee kunnen we bevestigen dat er geen Pyrrhura peruviana zijn in Europese volieres, maar dat we te maken hebben met Pyrrhura amazonum araguaiensis. 

Arndt T. and Wink M. , Molecular Sstematics, Taxonomy and Distribution of the Pyrrhura picta – Leucotis Complex, The Open Ornithology Journal, 2017, 10, p. 53 – 91