FAQ: pale allele van SL Ino

FAQ: kan het dat bij Agapornis fischeri er een mutant ontstaat (pale) welke een allele is van SL ino terwijl er nog geen SL ino mutant bij deze soort bestaat?

Uiteraard!! Pale is, net als pallid en SL ino, een mutant van wat men het SL ino (gen) locus noemt. Er is geen enkele wet die stelt dat eerst SL ino moet onstaan. Een mutant kan ten alle tijden ontstaan en de volgorde waarin deze allelen ontstaan is ad random. Dus het kan perfect.