Fallow mutant in Bolborhynchus aurifrons aurifrons

De fallow mutant bij deze Bolborhynchus aurifrons aurifrons (AKA Citroen parkiet) werd naar alle waarschijnlijkheid in 2000 voor het eerst door een Nederlandse kweker op stok gebracht.  Via splitvogels kwamen deze vogels dan bij een kweker in Denemarken terecht. In 2005 werd een fallow man en een fallow pop geboren. Deze vogels stierven helaas op de leeftijd van 4 a 5 maanden.   In 2007 werden opnieuw twee fallows geboren uit twee paar splitvogels.

The first fallow Bolborhynchus aurifrons aurifrons (mountain parakeet) is probably born in 2000 in the aviary of a Dutch Breeder. He sold a few green birds to a Danish breeder and one of these pairs gave the first two fallow youngsters in 2005. That indicated that both birds are split to fallow. Both fallow birds died after +/- 4 months. This year (2007), again two fallow youngsters are born.