Wat is een soort?

Was is nu een soort is een van de lastigste vragen in Biologie.  Een van de bekendste definities is er  een opgesteld door Ernst Mayr in 1940 welke bekend staat als het biologische soorten concept: “Soorten zijn groepen of zich voortplantende of mogelijk voortplantende natuurlijke populaties welke  reproductief geïsoleerd zijn van andere dergelijke groepen” (Mayr 1940).  In iets makkelijkere taal  is een soort is een groep dieren die vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.  Denk hierbij aan de kruising tussen Agapornis roseicollis x Agapornis personatus. Met deze definitie zouden Agapornis nigrigenis en Agapornis fischeri echter wel tot dezelfde soort behoren.

Tegenwoordig wordt er ook gebruik gemaakt van het Phylogenetische soorten concept. Soorten zijn herkenbare punten op een evolutionaire boom. Alle soorten op een bepaalde tak bezitten eigenschappen welke hen scheiden van andere verwante soorten. Deze definitie levert veel meer soorten op. Dit is ook zichtbaar bij het genus Pyrrhura waar de laatste jaren veel meer soorten erkend worden aangezien ze duidelijk te onderscheiden zijn van elkaar. Zie bijvoorbeeld Pyrrhura picta welke nauw verwant is aan Pyrrhura amazonum. Beide soorten lijken qua uiterlijk sterk op elkaar maar wijken genetisch voldoende van elkaar af om herkenbaar te zijn als aparte soorten.

Dit maakt het natuurlijk een stuk lastiger maar vergeet niet dat het idee van een soort door mensen gemaakt zijn en dat de natuur veel complexer is.  Mensen willen graag dingen in hokjes stoppen terwijl dit niet altijd mogelijk is. Het phylogenetisch soorten concept geeft een beter beeld van de relaties tussen soorten en is flexibeler, maar maakt het ons ook een stuk lastiger.