Pyrrhura uitgestorven?

Of een soort uitgestorven is, is niet altijd even goed te bepalen. Je weet niet of er nog exemplaren in leven zijn. Daarom wordt er door wetenschappers een termijn van 50 jaar sinds een soort voor het laatst gezien is gehanteerd voordat een soort als uitgestorven wordt geclassificeerd.

Nu is er een Pyrrhura – soort welke niet meer is waargenomen sinds 1949. Het gaat hier om Pyrrhura subandina een nauwe verwant van de voor ons in de avicultuur beter bekende Pyrrhura picta. Deze soort ook wel bekent als de Sinu parkiet kwam voor in de Sinu vallei in Noordoost Colombia.  Vernietiging van het leefgebied in de Sinu vallei en het gewapende conflict in het land hebben waarschijnlijk bijgedragen aan het verdwijnen van deze soort.

In 2004 en 2006 zijn vertegenwoordigers van ProAves een Colombiaanse natuurbeschermingsorganisatie op zoek gegaan naar de soort, maar helaas zijn er geen Pyrrhura subandina gevonden en moet er gevreesd worden voor haar voortbestaan. Dit zou betekenen dat de soort bijna ongemerkt van de aardbodem verdwenen zou zijn.