FAQ: mottle

Een terugkerende vraag en hardnekkige fabel is het feit dat mottle fenotypes enkel poppen zouden zijn. Helaas moeten we dat ook ontkrachten. De laatste 20 jaar hebben we 31 mottle fenotypes gedocumenteerd en 6 ervan waren bewezen mannen. Dus hopelijk terug een verhaaltje dat naar het rijk der fabelen kan.