FAQ: kunnen agaporniden samen met andere vogels gehouden worden?

FAQ: kunnen agaporniden samen met andere vogels in éénzelfde volière gehouden worden?

Neen, agaporniden zijn echt geen doetjes en worden daarom best apart gehouden. We raden daarom steeds aan om agaporniden apart en per soort te huisvesten. Dat laatste is nodig om bastaarden te vermijden.