FAQ: how is the inheritance of opaline Agapornis fischeri?

FAQ: how is the inheritance of opaline Agapornis fischeri?

About seven years ago we received the first pictures of opaline A. fischeri in Hong Kong. Later a breeder in Indonesia also told us he had opaline A.fischeri. They did some test matings and it looked like a normal SL recessive inheritance. Two years ago we received emails from a breeder in Italy who also breed these birds. He claimed that his opalines are NSL opalines with an autosomal recessive inheritance.
Willie Mathews a South African breeder bought some of these Italian birds and mated an opaline male with a non-related wild type green hen. In the first clutch there were two opaline hens. So that proves the inheritance is SL recessive and not autosomal recessive. So there are no hens split opaline.

Ongeveer zeven jaar geleden kregen ze de eerste meldingen en foto’s van opaline A.fischeri in Hong Kong. Later kwamen er meldingen uit Indonesie. De eigenaars deden enkele testparingen en de uitkomsten wezen allemaal in richting van een SL recessieve vererving. Twee jaar geleden kregen we dan van een Italiaanse liefhebber de melding dat hij ook opaline A.fischeri heeft, maar deze zouden volgens hem autosomaal recessief overerven.
Willie Matthews, een Zuid Afrikaanse liefhebber, kocht een aantal van deze vogels uit Italie en zette testparingen op. Hij verpaarde een opaline man met een totaal onverwante groene pop en in de eerste nest had hij al twee opaline poppen. Een duidelijk bewijst het wel degelijk om een SL recessieve overerving gaat. Dus poppen split opaline bestaan niet.