Donkerfactor bij Pyrrhura cruentata?

P1010085-1Via Dhr. André Bastiaens kregen we deze foto van drie Pyrrhura cruentata doorgestuurd. Op de foto zien we EK jongen van dit jaar waarvan men vermoedt dat het v.l.n.r. een DF misty, een wildkleur en een EF misty is. De fokker had graag onze mening hierover omdat ze twijfelen tussen een donkerfactor of een misty factor.

Voor alle duidelijkheid: om het correcte antwoord te weten moeten we eigenlijk veeronderzoek doen. Maar aangezien deze onderzoeken toch heel wat geld kosten en we deze, in tegenstelling tot vroeger, niet meer automatisch uitvoeren, kan ik u enkel mijn MENING geven, gebaseerd op wat we zien op deze foto.

Persoonlijk denk ik niet dat het een mistyfactor is, maar wel een donkerfactor.
De reden waarom is gebaseerd op het volgende: bij de misty factor zien we eigenlijk gewijzigde eumelaninegranules in de bevedering. Bij groene veren hebben we bij EF misty vogels visueel een iets doffere groene kleur en bij DF vogels een kleur die neigt naar heel licht olijfgroen. De blauwe veervelden echter hebben een beperkte invloed van deze misty factor en EF blauwe veren lijken dof lichtblauw en DF blauwe veren ogen lichtblauw met een grijze waas erover.

Bij de donkerfactor gaat de sponszone in de veer structureel wijzigen waardoor een EF vogel (in dit geval D groen) er echt donkergroen uitziet en een groene veer met twee donkerfactoren (DD groen) er duidelijk olijfgroen uitzien.Blauwe veren met met één donker factor zien er donkerblauw uit en bij de aanwezigheid van twee donkerfactoren, zijn de blauwe veervelden, donkergrijs.

Als we nu deze foto bekijken en ons focussen op de blauwe borstvlek van deze vogels dan denk ik dat deze kleur enkel kan verklaard worden door de aanwezigheid van een donkerfactor en de bijhorende gewijzigde sponszone en niet door de mistyfactor want deze zou een totaal andere blauwe kleur geven.

Voor meer technische beschrijvingen van deze mutaties en foto’s van EF en DF misty blauwe vogel verwijs ik graag naar deel 2 van mijn laatste boek.