FAQ: kan er uit twee opaline mutanten een wildvorm kan geboren worden?

FAQ: Deze week verschillende vragen gekregen over het feit of het mogelijk is dat uit twee identieke opaline mutanten een wildvorm kan geboren worden? Naar het schijnt zou er een discussie daar rond lopen op diverse fora. Wel het antwoord is positief: het kan inderdaad, MAAR……

Maar voor we daar verder op in gaan moeten we ons eerst afvragen of de betreffende ouders wel degelijk twee identieke mutanten zijn. Binnen bepaalde soorten is het begrip opaline nogal rekbaar en worden ook een aantal mutatiecombinaties onterecht als opaline beschouwd. Het zou met andere woorden kunnen inhouden dat één van beide ouders dan ook geen opaline is.

Tweede mogelijkheid is dat er een andere vader in het spel is. Men mag niet vergeten dat poppen het sperma van de man een bepaalde tijd kunnen ‘stockeren’ in kleine buisjes in de cloaca (sperm-storage tubules). De duurtijd verschilt van soort tot soort. Bij parkietachtige is er nog onvoldoende onderzoek naar gevoerd, maar bij bepaalde soorten kan dat tot +/- 30 dagen bewaard blijven. Dus dat kan ook een mogelijke oorzaak zijn.

Derde mogelijkheid is dat er een menselijke inschattingsfout gebeurd is (eieren verleggen, jongen verplaatsen …).

Vierde mogelijkheid is dat het inderdaad twee identieke (in dit geval opaline) mutanten zijn, maar dat er tijdens de aanmaak van de voortplantingscellen een deel van het Z chromosoom met daarop het gen van de betreffende mutant beschadigd of verdwenen is. Men mag niet vergeten dat er tijdens de meiose verschillende crossing-overs gebeuren. Deze crossing-overs op het Z chromosoom gebeuren eigenlijk bij de man tussen vier chromatiden (wat het iets complexer maakt dan een maar tussen twee Z chromosomen) en bij de pop tussen 2 chromatiden. Zo kunnen er op diverse manieren tetrades gevormd worden. Het begrip crossing-over is dus iets complexer dan enkel en alleen een gen dat tussen twee chromosomen uitgewisseld wordt. Als dit daadwerkelijk gebeurd is en er is een deletie gebeurd van een deel van chromosoom dan zijn er terug een aantal mogelijkheden: of het jong is niet levensvatbaar en sterft af in het ei of als het toch levensvatbaar is, zal het niet de mutatie/kleur van de beide ouders vertonen, dus is wildvorm mogelijk, maar dan is de kans reëel dat deze vogel later onvruchtbaar is. De kans is dus heeeeeeeeeeel klein dat dit gebeurt, maar zeker bestaande.

Vijfde mogelijkheid is dat er epigenetica en methyllabels aan te pas komen, maar dat leggen we later eens uit 🙂

Dus u ziet het, het is waarschijnlijk iets complexer dan dat de meeste fokkers zouden vermoeden.