FAQ: is een DNA test onfeilbaar?

FAQ: is een DNA test onfeilbaar bij het bepalen van het geslacht.

Waar we vroeger bij veel soorten op zicht en pas na lang wachten het geslacht met 100% zekerheid konden bepalen is er de laatste jaren de mogelijkheid gekomen om via een relatief eenvoudige DNA test het geslacht van de vogels te bepalen.
Al wat nodig is, is wat bloed of een veer en men kan binnen een paar dagen het resultaat al meedelen.

Toch gaan de geruchten van sommige fokker dat ‘de test fout was’.
Vraag van veel liefhebbers is dan ook of dat kan?

Wel hier is het antwoord tweeledig. Eigenlijk kan de test moeilijk mislukken, maar dan wel op voorwaarde dat alle mogelijke fouten worden uitgesloten.

Als we al van de veronderstelling uitgaan dat de fokker geen fouten maak bij het  labelen van de bloedmonsters of veren en dat men in het labo de veren niet verwisselt, dan is er nog een grote boosdoener een vervuild DNA staal. Ja, inderdaad een van de meest voorkomende problemen is dat het DNA van de aangeleverde veer of bloed ‘niet zuiver meer of vervuild is’.

Soms plukken liefhebbers veren van verschillende vogels na elkaar en dan is de kans heel reëel dat DNA van één vogel op de veren van een andere vogel terechtkomen en dan kan de test inderdaad nog verkeerd gaan. De enige goede manier is dan ook dat na de handeling van elke vogel de handen grondig gereinigd worden of dat er voor elke monstername bij elke vogel steeds een nieuw paar steriele handschoenen gebruikt wordt.

Als we deze fouten uitsluiten dan kunnen we met vrij grote zekerheid stellen dat de test toch heel erg betrouwbaar is. Maar wil je alle fouten totaal uitsluiten dan is endoscopie eigenlijk de enige manier.