FAQ: hagoromo grasparkiet

FAQ: moet men de hagoromo grasparkiet beschouwen als een ras of een mutant?

Het is een autosomale mutant, zij het wel met multifactorieel incomplete dominant karakter en beperkte penetrantie bij de meeste heterozygote vogels.
En voor wie het wat eenvoudiger wil 🙂 : een multifactoriele autosomaal incomplete dominante mutant waarvan sommige enkelfactorige vogels (EF) de mutant slechts beperkt of zelfs helemaal niet laten zien (en dus een aantal intermediaire fenotypes kan veroorzaken). De dubbelfactorige (DF) vogels laten altijd de mutant zien. Uiteraard kunnen uit de combinatie van EF x EF vogels, normale vogels geboren worden.

De term ‘ras’ is hierdoor volgens ons niet van toepassing.