FAQ: aanslag bij NSL ino vogels

FAQ: ik heb een albino Agapornis personatus en deze vertoont een grijze schijn. Is dat dan wel een echte albino?

Het probleem dat u daar aanhaalt is veel voorkomend. In tegenstelling tot wat de meeste liefhebbers denken, wordt er bij NSL ino toch nog een aantal eumelaninegranulles aangemaakt en afgezet in de veren. Daar door hebben de meeste NSL ino agaporniden nog grijze poten. Bij NSL ino groen kan dat ook resulteren in wat groene vlekken of waas en bij NSL ino blauw (albino) zien we af en toe een blauwe tot grijze waas over het verenkleed. Deze aanslag doet geen afbreuk aan het feit of het wel degelijk een ino is of niet. Het zijn met andere woorden wel degelijk albino’s of lutino’s.