Dilute Pyrrhura molinea

Een aantal jaar geleden verscheen er een nieuwe mutant bij Pyrrhura molinea in Californië, Verenigde Staten. Uit een normaal gekleurd kweekpaar kwamen zeer licht gekleurde jongen. Deze jongen waren zowel mannen als poppen. Om meer vogels van deze mutant te krijgen werden deze licht gekleurde vogels aan elkaar gekoppeld. Door deze inteelt welke voor enkele generaties werd doorgezet had zijn invloed op het formaat en de vruchtbaarheid van de vogels. Daarom is het belangrijk om via wilkleuren voldoende nieuwe bloedlijnen in te kweken om dit verhelpen.
De mutant laat een eumelanine reductie zien van ongeveer 80% en vererft autosomaal recessief.Verder blijven de poten grijs. Dit wijst op een dilute. De Amerikaanse naam is dan ook “American dilute”. Om te zeker te weten of het echt een dilute is zou veer onderzoek noodzakelijk zijn. Indien er dan macromelanosomen worden aangetroffen zou dit dilute bevestigen.
Ondertussen zijn de eerste dilute molinea in Europa aangekomen en hopelijk zien we er snel meer. De mutatie heeft daarnaast de mogelijkheid gecreëerd om deze te combineren met cinnamon en opaline. Dit levert een vogel op met een zeer sterke eumelanine reductie (ook opaline zorgt voor een eumelanine reductie), waarbij het overgebleven pigment bruin gekleurd is. Nu is het normaal gesproken niet gewenst om mutaties van dezelfde groep te combineren, maar het levert in dit geval wel een prachtige vogel op.
Foto door Steve Duncan.

A couple of years ago a new mutation appeared in Pyrrhura molinea in California, U.S.. Out of a normal colored breeding pair came very light young. These specially colored were both male and female. To get more birds in this mutation the light-colored birds were paired together. This inbreeding, which took place for several generations, unfortunately had its effect on the size and fertility. That’s why it is important to breed in some unrelated bloodlines to solve these problems.
The mutation shows a eumelanin reduction of about 80% and inherits autosomal recessive. Next to that the feet stay grey. This al indicates it is dilute. Therefore the American name “American dilute”. To be completely sure if it is a dilute, feather-research would be needed. If then macromelanosomes are found this would confirm dilute.
In the mean time the first dilute molinea arrive in Europe and hopefully more will appear soon. The mutation further created the possibility of combinations with opaline and cinnamon. This created a bird with a greater eumalin reduction (as opaline reduces eumalin in the feathers as well) and the pigment that is left in the feathers that is left there is brown. Normally it is not encouraged to combine mutations from the same family, but this combination creates a stunning bird.
Picture by Steve Duncan.