De zogenaamde recessieve opaline Pyrrhura molinea / The so-called recessive opaline Pyrrhura molinea

We ontvangen regelmatig vragen over wat bij Pyrrhura-kwekers bekend staat als *recessief opaline* bij Pyrrhura molinea.  Op dit moment is het nog niet bekend om welke mutant het gaat. Er is simpelweg geen onderzoek naar gedaan.  Het zou mogelijk om een multiple-allele gaan van dilute, maar dit is voorlopig pure speculatie (En gezien de zeldzaamheid van dilute mutatie bij Pyrrhura molinea kan het nog wel even duren voordat deze testparing uitgevoerd kan worden).

Wat we wel zeker weten is dan de naam *recessief opaline* incorrect is. De international afspraken bij de naamgeving van mutaties geeft aan dat mutaties alleen dezelfde naam kunnen dragen indien het fenotype gelijk is. Een goed voorbeeld hiervan is ino, waarbij er sprake is van een SL en NSL variant.  Nu bestaat er een opaline Pyrrhura molinea. Deze vogel ziet er visueel wezenlijk anders uit dan deze zogenaamede *recessief opaline*.  Dit maakt dus dat deze naam incorrect is en zal moeten veranderen.  Eerst zal er echter wel meer onderzoek noodzakelijk zijn om te bepalen om welke mutatie het nu gaat. Gezien alle onzekerheid dienen we wel de namen tussen * te laten staan om liefhebbers aan te geven dat de huidige naam nog niet vastligt.

 

We receive regularly questions about what among Pyrrhura-breeders is known as *recessive opaline* in Pyrrhura molinea.  At the moment it is not known which mutation we are dealing with.  Basically because not enough research has been done on it.  It could be a multiple-allele of dilute, but for now this is pure speculation (and because of the rarity of dilute Pyrrhura molinea it can take a while before the correct test-parings can take place).

What we do know for sure is that the name *recessive opaline* is incorrect. The international agreements around naming mutations indicate that mutations can only share the same name if they create the same phenotype, by example ino, where we have a SL and NSL version.  We do have opaline Pyrrhura molinea. These birds are visually very different from these so-called *recessive opaline*. This makes that the name is incorrect and needs to change, but firstly more research is needed to clarify with which mutation we are dealing.  With all insecurity we need to leave the current name between *, so that breeders know that the current name is not sure yet.