Beak colour canus – Snavelkleur canus

Ornitho-genetics is currently looking into the beak colour of Agapornis canus. At the BVA Masters of 2012 judges noticed birds with a horn coloured beak and a white coloured beak. Further research in museum collections indicated that most wild-couled birds have white beaks, which was supported by information from wild populations. This in contrast to most birds in aviculture in Europe, which have horn-coloured beaks.   An on-going experiment is showing evidence that sun-light can influence the colour and the most likely explanation is that UV-light influences the pigmentation inside the beak.  And we might see a similar phenomenon with Psilopsiagon aymara.    To collect further information we would like to ask breeders of Agapornis canus to send information about the housing of their canus – inside or outside and the colour of the beaks and legs of their birds to dnuijten@gmail.com to support our research.

 

Moment is Ornitho-genetics bezig met een onderzoek naar de snavelkleur van Agapornis canus. Op de BVA Masters van 2012 zagen keurmeesters vogels met witte snavels en met hoornkleurige snavels.  En dit riep enkele vragen op. Verder onderzoek in Natuurhistorische musea liet ons zien dat de meeste wilde vogels witte snavels hebben wat bevestigd werd door verdere informatie uit het wild. Een experiment dat momenteel gaande is toont aan dat zonlicht de snavelkleur kan beinvloeden en de meest voor de hand liggende verklaring is dat UV-licht de pigmenten in de snavel beinvloeden.  Mogelijk zien we dit ook bij Aymara parkieten – Psilopsiagon aymara.   Om verdere informative te verkrijgen vragen we kwekers om ons informative te sturen over hun huisvesting – binnen of buiten en snavel- en pootkleur van hun canus naar dnuijten@gmail.com.