FAQ: wat is een meervoudige mutatiereeks?

FAQ: wat is een meervoudige mutatiereeks?

Een vraag die we regelmatig krijgen en door ons reeds in 2012 al eens behandeld werd op dit blog. Maar goed, u vraagt en wij draaien, dus hier gaan we nog eens:

De term meervoudige mutatiereeks of een MM reeks wordt door sommige liefhebbers gebruikt voor wat allelen van hetzelfde locus – multiple allelen  – zijn. Dat zijn heterozygote allelen die op eenzelfde gen gelegen zijn en wanneer ze gecombineerd worden met andere allelen van dat zelfde locus diverse expressies van een fenotype kunnen bepalen.
De term ‘meervoudige mutatiereeks’ staat normaliter voor een gewone combinatie van homozygoten, dus verschillende zichtbare mutanten in één vogel. De term meervoudige mutatiereeks is bijgevolg niet correct als men ze gebruikt om allelen van hetzelfde gen aan te geven.

Ik kan begrijpen dat deze term destijds een tussenoplossing was omdat men toen niet goed wist wat er precies gebeurde, maar het is onbegrijpelijk dat men vandaag de dag nog steeds met deze cowboytermen goochelt en de aanwezige kennis nog niet heeft bijgespijkert. Dat terwijl men toch zou moeten weten dat deze verkeerde termen enkel voor verwarring zorgen.