Uitbreiding van het natuurgebied voor Pyrrhura viridicata

De Colombiaanse natuurbeschermingsorganisatie ProAves heeft 60 hectare land aangekocht ter uitbreiding van het El Dorado reservaat.  Het reservaat is belangrijk voor Pyrrhura  viridicata aangezien de soort in een relatief klein gebied voorkomt in Noord Colombia en in dit gebied maar 15% van het oorspronkelijke bos over is door uitbreiding van landbouwe.  Met de aangekochte grond is het hele reservaat nu  970 hectare groot en dankzij de inzet van ProAves personeel ziet de toekomst van deze parkietensoort er wat rooskleuriger uit.  Ondanks dat het nieuwe stuk land niet heel groot is, verbindt het 2 verschillende stukken bos waar de parkieten voorkomen en is de aanwezigheid van Andes waspalmen op de 60 hectare belangrijk aangezien de parkiet deze gebruikt om te nesten.

Voor meer informatie zie:

 

http://www.proaves.org/important-property-for-endangered-colombian-bird-protected/?lang=en