Meervoudige mutatiereeks???

Meervoudige mutatiereeks? Een term die we vooral in het wereldje van exoten en kanaries te horen krijgen. Ingewijden weten perfect waar het over gaat, anderen krabben zich duchtig in de haren. We krijgen dan ook regelmatig de vraag van mensen van buiten de hobby wat men daar eigenlijk mee bedoeld.
De term meervoudige mutatiereeks wordt bij veel liefhebbers gebruikt voor wat allelen van hetzelfde locus zijn. In dit geval hebben we het eigenlijk over (heterozygote) allelen die, gelegen op eenzelfde gen, samen de expressie van een fenotype bepalen. ‘Meervoudige mutatiereeks’ wordt door de meeste mensen dan ook (begrijpelijk) verward met een gewone combinatie van homozygoten, dus verschillende mutanten. De term meervoudige mutatiereeks in bijgevolg niet correct als men ze gebruikt voor allelomorfen.
Wie deze term destijds ingevoerd heeft weet ik niet, feit is als we er het internet op naslaan we deze term enkel in het vogelwereldje vinden. Ik kan begrijpen dat deze term destijds een tussenoplossing was omdat men niet goed wist wat er precies gebeurde, maar helaas beginnen deze termen dan een eigen leven te leiden met alle problemen tot gevolg.
Ervaring heeft geleerd dat deze tussenoplossingen enkel maar voor verwarring zorgen en voor problemen en misverstanden leiden. Daarom hebben wijzelf steeds gebruikt gemaakt van de correcte, wetenschappelijk aanvaarde term: allelen of allelen van hetzelfde gen. Ik zou dat dan ook aanraden aan iedereen. Het is meer dan tijd dat we ook deze zaken eens ernstig nemen.