FAQ: Pheomelanin and eumelanin in canaries [Serinus canaria]

FAQ: Pheomelanin and eumelanin in canaries [Serinus canaria]. Some canary enthusiasts wonder if there are several types of eumelanin or pheomelanin? They suspect this because they notice that in some mutations the presence of these pigments in both the feathers and in the legs/eyes/nails can be different. Hence the question whether there are several types.

No, in the skin of birds we have pigment cells or melanocytes and in canaries they produce both eu- and pheomelanin. These are deposited in both the feathers and eyes/ nails/ soft tissues. In other words, there is only one type of eumelanin and one type of pheomelanin.
But its distribution, in both the feathers and soft tissues, the size/colour and the concentration of either the eumelanin or the pheomelanin present, are separately determined by the genome/compilation of genes/alleles of the species/colour mutation.
In other words, depending on the genome (species / mutation), these pigments can deposited differently in the feathers / skin.
Important: also realize what you think you see on the outside does not always match what happens inside the feather or the skin.

FAQ: Is er meer dan één soort phaeomelanine of eumelanine in kanaries [Serinus canaria]? Sommige kanarieliefhebbers vragen zich af of er meerdere types van eumelanine of phaeomelanine bestaan? Ze vermoeden dit omdat ze merken dat bij sommige mutaties de aanwezigheid van deze pigmenten in de veren en de poten / ogen / nagels kan verschillend zijn. Vandaar de vraag of er meerdere types zijn.

Neen, in de huid van vogels hebben we pigmentcellen of melanocytes en bij kanaries produceren deze zowel eu- als phaeomelanin. Deze worden afgezet in zowel de veren als de ogen/ nagels/ weke delen. Er is met andere woorden maar één type eumelanine en één type pheaomelanine.
Maar de verspreiding ervan, in zowel de veren als de weke delen, de grootte /de kleur en de aanwezige concentratie van zowel het eumelanine of het pheaomelanine, worden apart bepaald door het genoom / samenstelling genen / allelen van de soort / kleurmutatie.
Met andere woorden, afhankelijk van het genoom (soort / mutatie) kunnen deze pigmenten verschillend afgezet worden in de veren / huid.
Belangrijk: besef ook wat je denkt te zien aan de buitenzijde niet altijd klopt met wat binnen de veer of de huid gebeurt.