FAQ: import Agapornis uit Tanzania

FAQ: sinds wanneer is de import van wildvang Agapornis fischeri gestopt?

Tanzania ratificeerde het CITES verdrag op 29 november 1979. Tijdens de 29ste bijeenkomst in 1993 werd beslist om alle export van Agapornis fischeri uit Tanzania te stoppen.  De export van Agapornis personatus was reeds in maart 1984 stopgezet.

Uiteraard werden later in de handel nog ‘import’ Agapornis fischeri en Agapornis personatus aangeboden, maar deze kwamen niet meer uit Tanzania. Veel van deze vogels kwamen uit landen zoals Zuid-Afrika, zelfs uit China, waar ze op grote schaal, speciaal voor deze export werden gefokt.  In 1998 kocht ik een paartje van deze ‘import Agapornis fischeri’ aan en in het eerst nest had ik al twee verschillende mutanten onder de jongen. Met andere woorden deze ‘importvogels’ waren absoluut geen raszuivere wildvorm.