FAQ: Hypoxantha

FAQ: hoe zit het met hypoxantha in Pyrrhura? Is het een mutatie of een ondersoort? 

Salvadori beschreef in 1900 de soort Pyrrhura hypoxantha op de basis van 2 balgen welke hij had geschoten in het wild. Deze 2 balgen waren 2 van de 3 waargenomen vogels met gele flanken in een vlucht met groene vogels.  Salvadori beschreef deze als een nieuwe soort door hun afwijkende uiterlijk. Ondanks dat werden er door diverse auteurs vraagtekens gezet bij de status als soort van Pyrrhura hypoxantha. Dit omdat de soort in de jaren erna niet meer werd waargenomen in het wild en omdat Salvadori de 3 afwijkend gekleurde vogels waarnam in een vlucht met normale groene Pyrrhura molinae.

Duidelijkheid kwam in de jaren 80 toen in een partij Pyrrhura molinae sordida in de Verenigde Staten enkele geelgekleurde vogels zaten. Dit bleken allemaal poppen te zijn en na testparingen bleek het te gaan om een geslachtsgebonden mutatie.

Hiermee werd het duidelijk dat Pyrrhura molinae sordida en Pyrrhura hypoxantha dezelfde soort waren en dat Salvdori dus een kleurmorf als een aparte soort had beschreven.  Taxonomische naamgevingsregels geven aan dat de oudste naam voorrang heeft en in dit geval was dat hypoxantha daarom werd de ondersoort Pyrrhura molinae sordida, Pyrrhura molinae hypoxantha. 

Hypoxantha is dus de naam van een ondersoort en niet de naam van een mutatie.  We weten nu ook dat de vogel die Salvadori in 1900 beschreef een opaline mutant van deze ondersoort is.  Dus de correcte naam van de geel gekleurde vogels is opaline Pyrrhura molinae .  

Dan hebben we ook nog zogenaamde pineapples. Dit zijn vogels waar door crossing-over we  te maken hebben met twee geslachtsgebonden mutaties, namelijk opaline en cinnamon.  De correcte naam is dan ook opaline-cinnamon Pyrrhura molinae.  Dit zorgt er ook voor dat het voor iedereen duidelijk is dat we hier te maken hebben met een combinatie van 2 mutaties.

De naam pineapple komt uit de VS en was een commerciele naam welke gebruikt is om deze combinatie te promoten voor huiskamervogels.  Dit omdat de oorspronkelijke vogels ter promotie gefotografeerd zijn op een ananas.