De Pluim

In januari 2013 heeft de raad van bestuur van Ornitho-Genetics beslist van éénmaal per jaar “een pluim” toe te kennen aan personen of organisaties die inspanningen doen om onze hobby op een hoger niveau te tillen of onze hobby te promoten.

Winnaar De Pluim 2020
Ook hier heeft de coronacrisis roet in het eten gegooid en werd er in 2020 GEEN pluim toegekend.

Winnaar De Pluim 2019
Er werden dit jaar een aantal liefhebbers genomineerd voor De Pluim. Een nominatie sprong er voor ons uit en dat was de nominatie van Edwin Vloeberghen.
Heel wat mensen spraken hun waardering uit voor de inspanningen die Edwin de afgelopen jaren getroost heeft om het genus Forpus in de aandacht te brengen. Hij stichtte niet alleen FIT (Forpus InTernational), een internationale Forpusclub, hij startte ook het initiatief om een (Europese) gezamenlijke standaardeis op te stellen. Anderen waren heel enthousiast over het feit dat hij voor sommige ondersoorten uiteindelijk meer duidelijkheid gebracht heeft.
Zijn initiatieven gingen niet ongemerkt voorbij en diverse liefhebbers (zelf heel veel Nederlanders) hebben hem daarom aangemeld als kandidaat voor De Pluim.
We waren dan ook heel vereerd om De Pluim 2019 aan Edwin toe te kennen.

Winnaar De Pluim 2018
This year ‘De Pluim’ went to Mr. Benny Rustam. Benny founded the Indonesian Lovebird Society and did a lot of efforts to educate their members.
For the breeders that are participating in show he has a clear message: “participating is more important than winning”. In this way he introduced aviculture as a social event, a way to unite people.
He also organised ‘lovebird breeding projects’ in a prison and an orphanage.
With other words: a perfect candidate for ‘De Pluim’.

Winnaar De Pluim 2017
Dit jaar was ikzelf enorm blij met de nominatie voor ‘De Pluim 2017’ want niemand minder dan Harrie van der Linden werd dit jaar door heel wat liefhebbers voorgedragen.
Harrie is een van de mensen die niet alleen mezelf, maar heel veel andere liefhebbers geïnspireerd heeft en van wie we veel mochten leren. Hij schreef boeken over o.a. grasparkieten, agaporniden, kakariki enz en hij was een van de pioniers die ons liet inzien dat avicultuur en wetenschap zeker kunnen (en moeten) samengaan.
Als keurmeester COM en ANBvV, heeft hij jarenlang vogels beoordeeld en fokkers de nodige informatie gegeven hoe hun collecties te verbeteren. Als auteur schreef hij tientallen artikelen in diverse bladen. Al decennialang hamert hij ook op het belang van de wildvorm en zette hij zelf een project op om de fokzuivere groene grasparkieten opnieuw te introduceren in avicultuur. Nu als vrolijke tachtiger is hij nog steeds volop met zijn vogels bezig. Kortom hij verdient zeker ‘De Pluim’.
Harrie gelukwensen en dank voor al uw prachtig werk in avicultuur.
Harrie overleed op 28 oktober 2019.

Winnaar De Pluim 2016
Dit jaar waren er 61 liefhebbers die nominaties voor de winnaar van’ De Pluim 2016′ hebben doorgestuurd. Daarvoor onze hartelijke dank. Raar maar waar,  de meeste van hen waren formeel: Eric Pauwels is de perfecte winnaar van de Pluim.

Eric is al lang gedreven bezig met het fokken van vogels en heeft niet alleen zijn strepen al verdiend met Agapornis taranta of als BVA keurmeester, maar ook met zijn passie voor de leden van het geslacht Neophema. En laat dit laatste nu vooral de reden zijn van zijn nominatie.
Zijn bijdrage tot de fok en vooral het juist benoemen van de kleurmutanten bij Neophema is door heel wat liefhebbers gewaardeerd. Binnen KBOF waar hij ook keurmeester is kent men hem ook als de man die gepassioneerd de standaarden probeert aan te passen aan de hedendaagse normen.
Kortom, Eric is iemand die zeker bijdraagt tot de geloofwaardigheid en de toekomst van onze hobby.

Toen ik Eric van zijn nominatie op de de hoogte bracht, reageerde hij zoals steeds heel bescheiden: “Oh, ik doe het vooral voor de liefhebbers”. Wel Eric, je mag er prat opgaan dat de liefhebbers dat ten zeerste weten te waarderen, vandaar deze ‘Pluim’.

Winnaar De Pluim 2015
Dit jaar kregen we, van verschillende liefhebbers, opvallend veel aanmeldingen voor Kees Bink.
Kees is al jaren voorzitter van het TC parkieten bij de ANBvV. Iedereen was ervan overtuigd dat Kees, met heel grote kennis van zaken, en met het grootste respect voor het behoud van het wildvorm fenotype van de soorten, al jaren een prachtige bijdrage levert bij het opmaken van de standaardeisen van diverse parkietensoorten. Vooral dat laatste, het respect voor de wildvorm, was DE beweegreden voor de meesten om Kees te nomineren.
En inderdaad, Kees beseft als geen ander dat, wil de hobby overleven, we ons niet mogen blootstellen aan kritieken dat we de wildvorm van de diverse soorten een weg opsturen waarbij we bastaardkenmerken en verkeerde selectievormen als de norm gaan beschouwen. Dankzij zijn enorme kennis van de wildvormen slaagt hij dan ook in zijn opzet.
Wij zijn dan ook heel erg blij dat we ‘De Pluim 2015” aan hem kunnen toekennen!!

Winnaar De Pluim 2014
In 2014 hebben we de keuze van de bezoekers van ons blog gerespecteerd. Heel wat mensen hebben toen Daniel Nuijten als de perfecte winnaar voor de Pluim 2014 genomineerd. Daniel schrijft al geruime tijd op regelmatig basis artikeltjes op dit blog, maar dat heeft onze keuze zeker niet beïnvloed, want van de verschillende genomineerden was Daniel immers overduidelijk de favoriet. De Raad Van Bestuur van Ornitho-Genetics VZW heeft dan ook geen seconde getwijfeld. Daniel zelf die was heel sterk onder de indruk en wou in eerste instantie de prijs doorgeven aan de tweede genomineerde, maar daar wilden we absoluut niet van weten. Hij heeft De Pluim 2014 dubbel en dik verdiend en we zijn zeker dat velen het met ons eens zullen zijn.
Daniel werkt al geruime tijd met onderandere de vogels van het genus Pyrrhura. Niet enkel de taxonomie, ook de kleurmutanten zijn een onderdeel van zijn interesses. Studiegebieden welke hij voortreffelijk onder de knie heeft. Dank zij zijn beroep heeft hij dan ook de kans om de besluitvorming aangaande CITES lijsten en positieflijsten van nabij te volgen. Ook hier heeft hij al positieve bijdragen voor de hobby kunnen leveren. Daardoor is hij volgens ons de perfecte winnaar van De Pluim 2014.

Winnaar de Pluim 2013
De eerste “Pluim” werd na zorgvuldige overweging toegekend aan Dhr. Bert Van Gils, nationaal ondervoorzitter van BVP – Belgische Vereniging voor Parkieten- en Papegaaienliefhebbers vzw.
We waren ten zeerste onder de indruk van zijn niet aflatende inspanningen welke hij al jaren verricht binnen de werkgroep valkparkieten en het was vooral het onderzoek welke hij voerde naar de diverse kweekresultaten van de geelwangmutatie en de daaraan gekoppelde crossing-overs op het Z chromosoom bij valkparkieten [Nymphicus hollandicus] die onze grote waardering wegdroeg.
Dank zij deze wetenschappelijk onderbouwde studie zijn de liefhebbers nu ook in staat om de crossing-over rates bij de aanwezige SL mutaties bij valkparkieten correct te berekenen. Zijn werk draagt daarmee gegarandeerd ook bij aan de geloofwaardigheid en professionaliteit van onze hobby. Bert is dan ook terecht de eerste winnaar van onze ‘pluim’

Kandidaten De Pluim
Kent u iemand of een organisatie waarvan u denkt dat ze in aanmerking zouden komen voor deze prijs?  Laat het ons dan weten via admin@ogvzw.org. De winnaar zal in augustus van elk jaar bekend gemaakt worden via dit blog.