Wat te doen bij dominante vererving van multiple allelen?

Er zijn internationale afspraken voor naamgeving bij combinaties veroorzaakt door multiple allelen. Deze stellen dat combinaties veroorzaakt door autosomaal recessieve multiple allelen worden aangegeven door beide namen van de basismutanten aan elkaar te schrijven, bijvoorbeeld PastelIno. Er worden hoofdletters gebruikt om het begin van de naam van de mutanten aan te geven. PastelIno is van ‘pastel’ en ‘ino’. Wanneer één van beide allelen een dominante vererving heeft, stellen wij voor om de naam van dat allele volledig in hoofdletters te schrijven en het recessieve verder in kleine letters: DOMINANTALLELRecesiefallele.
Maar wat nu eigenlijk te doen wanneer beide allelen een dominante vererving hebben? Daar is eigenlijk nog geen oplossing voor bedacht en daarom stellen wij voor om beide allelen in hoofdletters te schrijven, behalve de eerste letter: dOMINANTALLELE1dOMINANTALLELE2; op die manier kunnen we ook hier het begin van de naam van de allelen aangeven.