Violetfactor in elegantparkiet [Neophema elegans]

De violetfactor is een mutatie die geregeld voorkomt bij de parkietensoorten.

Het is goed mogelijk dat deze mutatie ook bij de elegantparkiet aanwezig is. Maar deze is niet zo gemakkelijk te herkennen. De violetfactor is immers pas duidelijk te herkennen als deze gecombineerd wordt met een blauwe vogel met één donkerfactor. Tot op heden zijn de mutaties blauw en donkerfactor nog niet ontstaan bij de elegantparkiet.

Niettemin kan uit bekomen kweekresultaten aangetoond worden dat er elementen zijn waardoor kan besloten worden dat de violetfactor ook bij de elegantparkiet bestaat.

Als men hierover meer wil weten dan kan hierover de ervaringen vermeld  in de nota “De violetfactor bij de elegantparkiet” raadplegen. Het is een verslag gebaseerd op een individuele ervaring en niets staat vast. Wellicht is men tot een gelijkaardige bevinding gekomen en dat zou mij verheugen ofwel  vindt men dat het geheel onvoldoende gefundeerd is. Gegronde bedenkingen zijn steeds welkom.

Eric Pauwels