SOS swiftparkiet – Lathamus discolor

swift

De swiftparkiet [Lathamus discolor], broedt op Tasmanië en de omringende eilanden vanaf september. Na het broedseizoen, rond maart, trekken ze terug overzee naar het zuidoosten van het Australische moedercontinent. Daar overwinteren ze.

Helaas wordt het natuurlijk habitat van deze swiftparkiet bedreigt door het kappen van bomen voor de houthandel en de landbouw van de eucalyptusbomen.

Reeds vanaf 1970 werd deze vogel in bescherming genomen. In 1988 werd hun aantal nog op 1500 broedparen geschat en in 1996 rond de 1000. Jammer genoeg is de toestand er met de jaren nog niet beter op geworden en wordt deze soort geklasseerd ‘endangered’, wat hoogst alarmerend is.

Misschien toch tijd dat men in avicultuur probeert om de fokzuivere wildvorm in stand te houden?