SOS kapoetsensijs (Spinus cucullatus)

Het ziet er voor de kapoetsensijs [Spinus culcallatus] heel somber uit in de natuur. Deze Zuid-Amerikaanse sijs staat sinds 1994 als “bedreigd in zijn voorbestaan” op de IUCN Red List of Threatened Species.
Van deze soort zijn er nog enkele populaties te vinden in Colombia, Guyana, Venezuela en Bolivia. In de jaren 1980 werden er ook kapoetsensijzen aangetroffen in Puerto Rico, deze vogels zullen daar waarschijnlijk ontsnapt zijn uit avicultuur. Er wordt er gevreesd dat er maar een paar duizend kapoetsensijzen meer aanwezig zijn in de natuur.

In avicultuur zijn deze vogels ook nog aanwezig, helaas niet steeds in zuivere wildvorm. Misschien dat daar toch ook een nieuwe uitdaging ligt voor de serieuze aviculturist?

Literatuur:

  • The IUCN Red List of Threatened Species(tm)
  • Raffaele, H.A., 1983. The Raising of a Ghost: Spinus cucullatus in Puerto Rico. The Auk 100, 737–739.