Pied cockatiel / bonte valkparkiet [Nymphicus hollandicus]

FAQ: In pied cockatiel we regularly see that there is dark suffusion in the mask. This dark suffusion is usually located between the cheek patch and the beak. Is that a consequence of the pied mutation?

Answer: No, in certain skin segments in pied cockatiels the pigment cells are absent or damaged, meaning that eumelanin can no longer be produced in those areas. The result is that the birds have light yellow spots (feather fields) randomly distributed over the plumage. Pied will in no way add dark suffusion (eumelanin) to the yellow mask.
This dark suffusion is most probably the result of epistatic genes, which for some reason start depositing eumelanin in feather fields that actually have no eumelanin.

FAQ: Bij de bonte valkparkiet zien we regelmatig dat er een donkere waas in het masker aanwezig is. Deze donkere waas bevindt zich meestal tussen de wangvlek en de snavel. Is dat een gevolg van de bont mutatie?

Antwoord: Neen, in bepaalde huidsegmenten bij bonte valkparkieten zijn de pigmentcellen afwezig of beschadigd, waardoor daar geen eumelanine meer aangemaakt kan worden. Het gevolg is dat de vogels lichtgele vlekken (veervelden) hebben, willekeurig verdeeld over het verenkleed. Bont zal op geen enkele manier een donkere waas (eumelanine) aan het gele masker toevoegen.
Deze donkere waas is hoogstwaarschijnlijk het resultaat van epistatische genen, die om de een of andere reden eumelanine gaan afzetten in verenvelden die eigenlijk geen eumelanine bevatten.