Nieuwe amazone soort?

Deze week ontving Ornitho-Genetics een publikatie met de beschrijving van een nieuwe Amazone soort in Mexico. De soort, Amazona gomezgarzai, werd ontdekt in Yucutan in Mexico door Antonio Guzman en met toestemming van de authoriteiten werden 2 vogels, een man en pop gevangen. Op basis van deze 2 vogels die zich nu in de collectie van Dhr Guzman bevinden werd de nieuwe soort beschreven.  De voornaamste aanleidingen om dit als een nieuwe soort te beschouwen is dat de soort afwijkt van bestaande Amazona soorten, anders klinkt en dat een DNA analyse van het mitochondriaal DNA blijkt dat deze soort zich 12.000 jaar geleden heeft afgescheden van Amazona albifrons.   Nu zijn er echter ook enkele vraagtekens bij de beschrijving. In de eerste plaats is er geen data verstrekt over de wilde populatie. Dit terwijl de soort ontdekt zou zijn in de Yucatan. Dit roept vragen op, waarom er is gekozen om niet meer onderzoek te doen naar de wilde populatie. Wat is de grote van de populatie, hoe groot is het leefgebied en in wat voor habitat komt de soort voor. Allemaal zaken die meer duidelijkheid zouden kunnen geven over de relatie van deze soort met Amazona albifrons nana en Amazona xantholora, twee nauwverwante soorten die ook voorkomen op het Yucatan schiereiland.

De autheurs hebben er ook voor gekozen om geen holotype te deponeren aagezien ze geen dier wilden doden. Dit omdat ze vermoeden dat de populatie erg klein is en de bedreigde soort niet verder onder druk willen zetten. Begrijpelijk, maar dit voorkomt ook dat andere onderzoekers het holotype kunnen onderzoeken en dus hun eigen conclusies kunnen trekken gebasseerd op het oorspronkelijke materiaal. Dit roept dus extra vragen op zeker in combinatie met het gebrek aan informatie over de wilde populatie.

Als laatste is een deel van de conclusie gebasseerd op geluid. Amazona gomezgarcia, zou qua geluid afwijken van A. albifrons en A. xantholora. Nu weten we dat papegaaien geluiden kunnen leren. Daardoor wordt afwijken geluid binnen academische kringen niet als een sterk argument gezien voor het beschrijven van een nieuwe papegaaien soort.

De combinatie van deze vragen heeft bepaalde academici er toe gebracht tot het verwerpen van Amazona gomezgarcia als een nieuwe soort. Zij vinden het bewijs onvoldoende en geven aan dat de gegeven bewijs niet uitsluit dat we te maken hebben met een hybride.  Om deze kwestie op te lossen zou het goed zijn dat er snel meer bekend wordt over de populatie in het wild. Is er een wilde populatie en hoe verhoudt deze zich qua ecologie tot A. albifrons nana en A. xantholora? Verder is het belang dat er ook genetisch onderzoek wordt gedaan gebasseerd op het nucleair DNA, aangezien eventuele hybridisering bij dit onderzoek naar voren zou komen. Dit is niet het geval bij onderzoek van het mitochondriaal DNA aangezien dat volledig afkomstig is van de maternale lijn en dus alleen inzicht geeft in de afstamming van de vrouwelijke voorouders.

Het is een interssante discussie en een die wij bij Ornitho-Genetics dan ook nauwkeurig zullen volgen. Ook geeft dit het belang van taxonomische procedures aan en waarom bij het beschrijven van een nieuwe soort we helaas verplicht zijn een dier te doden voor het holotype. Dit omdat een belangrijk principe in de wetenschap is dat andere je werk kunnen controleren.  Want zonder de mogelijkheid van controle zetten we de deur open voor twijfel en fraude en dat is iets dat we ten alle tijden moeten vermijden.

Bron:

Silva, T., Guzmán, A., Urantówka, A. D., & Mackiewicz, P. (2017). A new parrot taxon from the Yucatán Peninsula, Mexico—its position within genus Amazona based on morphology and molecular phylogeny. PeerJ, 5, e3475. https://doi.org/10.7717/peerj.3475

Voor meer informatie en de orginele beschrijving zie de orginele publikatie hier: https://peerj.com/articles/3475/