Mutations – Mutaties

On a daily basis, and a bit surprisingly, we still receive questions from breeders on how to “make” a specific mutation. Some do believe that one can breed a new mutation by hustling different mutations. Unfortunately (or luckily) this is not the case!
Mutations are created by mistake when DNA is copied during the metaphase of the meiosis and only Mother Nature is responsible for that. So no formulas or secrets exist for creating new color mutations!!!

Tot onze verbazing ontvangen we nog dagelijks vragen van liefhebbers hoe ze een bepaalde mutatie “kunnen maken”. Velen geloven nog dat je door enkele mutaties door elkaar te husselen je een nieuwe mutant kan maken. Helaas (of gelukkig) is dat niet zo. Mutaties ontstaan door een fout tijdens het kopieren van het DNA gedurende de metafase van de meiose en daar is alleen moeder natuur verantwoordelijk voor. Dus met andere woorden er bestaan geen formules of geheimen om nieuwe kleurmutaties te maken.