Inteelt – Inbreeding

Recent werden de bevindingen gepubliceerd van een onderzoek naar de gevolgen van inteelt.
Gedurende drie jaar werden de broedresultaten bestudeerd van volwassen kanaries [Serinus canaria] (vogels uit inteelt). Het onderzoek toonde duidelijk aan dat er inteeltdepressie (negatieve gevolgen) is bij het eierlegvermogen van de poppen, het succes van mannelijke bevruchting en het overleven van beide geslachten. Het jaarlijkse reproductieve succes van zowel mannetjes als vrouwtjes daalde zelfs nog in combinatie met een inteeltpartner, onafhankelijk van hun eigen inteeltstatus. Toch iets om eens ernstig over na te denken?

New research confirms the negative consequences of inbreeding.
Adult inbred and outbred male and female canaries [Serinus canaria] were paired in a 2 × 2 factorial design, and survival and annual reproductive performance were studied for 3 years. They found inbreeding depression in female egg-laying ability, male fertilization success and survival of both sexes. Annual reproductive success of both males and females declined when paired with an inbred partner independent of their own inbreeding status. I am sure this is something to think about.

Literature:

Boer, R. A. de, Eens, M., & Müller, W. (2018). Sex-specific effects of inbreeding on reproductive senescence. Proc. R. Soc. B, 285(1879), 20180231. https://doi.org/10.1098/rspb.2018.0231