Grijze roodstaart papegaai op CITES I lijst

Zoals te verwachten was heeft het laatste CITES congres in Zuid-Afrika vergaande beschermingsmaatregelen genomen voor de grijze roodstaart papegaai [Psittacus erithacus] en deze soort op de CITES lijst I geplaatst [1]. Dit voorstel was begin dit jaar reeds gelanceerd. Op die manier hoopt men de vangst en het illegaal verhandelen van deze vogels wereldwijd een halt toe te roepen.
Dat dit voor de fokkers heel wat administratie zal meebrengen is geen geheim, maar gelukkig beseft ieder zichzelf respecterende fokker dat deze maatregel meer dan nodig was.

  1. “CITES round-up: the world speaks up for the African Grey | BirdLife”. http://www.birdlife.org/worldwide/news/cites-round-world-speaks-african-grey.