Genoom blauwvoorhoofdamazone en monniksparkiet

Een recente studie heeft het genoom (DNA) van Myiopsitta monachus (monniksparkiet) en Amazona aestiva (blauwvoorhoofdamazone) in kaart gebracht. Daarbij werden vooral de geslachtschromosomen extra vergeleken. Een interessant onderzoek dat zeker als basis kan dienen voor verdere onderzoeken naar bv de aanwezige genen en de werking ervan enz.

Wordt met andere woorden vervolgd!

literatuur:

Furo, I. de O., Kretschmer, R., Santos, M. S. dos, Carvalho, C. A. de L., Gunski, R. J., O’Brien, P. C. M., … Oliveira, E. H. C. de. (2017). Chromosomal Mapping of Repetitive DNAs in Myiopsitta monachus and Amazona aestiva (Psittaciformes, Psittacidae) with Emphasis on the Sex Chromosomes. Cytogenetic and Genome Research, 151(3), 151–160. https://doi.org/10.1159/000464458