Future plans O-G

Because our research into color mutations takes up the majority of our time, we are, for now, forced to put our collaboration with aviculture societies on hold. For this reason, new public lectures/webinars/ meetings with judges organised by societies are not possible. Of course, the events already booked will continue as planned.

Omdat onze onderzoeken naar kleurmutaties het merendeel van onze tijd in beslag neemt, zijn we genoodzaakt om onze samenwerking met avicultuur voorlopig on hold te plaatsen. Om die reden worden voor verenigingen momenteel geen nieuwe publieke lezingen/ webinars/ vergaderingen met keurmeesters enz.. meer aanvaard. Uiteraard gaan de reeds geboekte evenementen gewoon door.