FAQ: wet van Dollo??

FAQ: wat is de wet van Dollo? Iemand stelde dat volgens de wet van Dollo, mutaties niet kunnen omgekeerd worden. Klopt dat?

De wet van Dollo is een hypothese over evolutie van soorten, welke stelt dat evolutie (en dus ook kleurmutaties) onomkeerbaar zouden zijn. Dit werd in 1893 gesuggereerd door Louis Dollo (1857-1931). Als we dat projecteren op kleurmutaties bij vogels dan houdt dat in dat eens een mutatie is opgetreden deze nooit meer (al of niet gedeeltelijk), zou kunnen teruggedraaid worden naar de originele vorm. Uitgeschakelde genen zouden dan ook niet meer kunnen geheractiveerd worden enz.

Onnodig te stellen dat deze stelling al lang afgevoerd is. We weten nu met zekerheid dat mutaties ad randum optreden en ‘terugmutaties’ zeker bestaan.