FAQ: ringen??

FAQ: waar kan men voetringen voor vogels kopen en moeten alle vogels geringd worden?

Deze is eenvoudig te beantwoorden: elke vereniging heeft een ringendienst waar hun leden gesloten voetringen voor bijna elke vogelsoort in avicultuur kunnen aankopen. Deze ringen bevatten naast het persoonlijk kweeknummer van de fokker ook nog de naam van de vereniging die deze ringen afgeleverd heeft. Op die manier is de fokker steeds te achterhalen.
Niet elk soort moet geringd worden, maar de lijst van de soorten die moeten geringd worden, breidt elk jaar uit en ook deze info kunt u bij uw vereniging bekomen. Daarnaast is het voor elk zichzelf respecterende fokker toch van belang dat hij zijn jongen ringt, al was het maar om een goede administratie te kunnen bijhouden.

Koopt u liever ringen zonder ergens lid te worden dan kunt u deze ringen uiteraard aankopen via het internet. Deze ringen hebben een volgnummer en een jaartal waardoor interne administratie toch mogelijk is. Hou wel in gedachten dat deze vogels dan niet kunnen deelnemen aan show, want deze ringen worden door de clubs niet aanvaard en voor beschermde soorten mag je ze zeker niet gebruiken.
Meer info: http://www.vogelringenkopen.nl/