FAQ: kleurpigmenten in Japanse meeuwen

FAQ: er wordt regelmatig gesuggereerd dat bij de Japanse meeuw er een derde onbekend pigment zou aanwezig zijn. Is daar iets over geweten?

De Japanse meeuw of Lonchura striata domestica is geen soort, maar wel een ras gecreëerd door diverse Lonchura soorten met elkaar te kruisen. Bij deze soorten is enkel melanine aanwezig in de veren. Van deze melanine zijn er tot op heden twee  vormen gekend en dat is eumelanine en phaeomelanine [1]. Van een derde pigment is hier geen sprake.
Helaas is dat  voor sommigen een manier om de verschijningsvormen van mutanten te verklaren en vooral hun eigen theorieën te ondersteunen. Maar dit zijn enkel aannames en bijgevolg op niets wetenschappelijks gebaseerd. Ze zijn dan ook te verwaarlozen.

[1] G. E. Hill en K. J. McGraw, Bird Coloration. Volume 2. Function and evolution. Harvard University Press, 2006.