FAQ: namen mutanten met of zonder hoofdletter?

Sommige mensen beweren dat een de naam van een mutatie, in de Nederlandse taal, met hoofdletter dient geschreven te worden wanneer het over een dominante vererving gaat. Vraag van anderen is dan ook of dat klopt? Het antwoord is eenvoudig: NEEN. De naam van een mutatie wordt in teksten altijd met een kleine beginletter geschreven: dominant bont, opaline, turquoise enzovoort, behalve aan het begin van een zin of op een andere plaats waar een hoofdletter gebruikelijk is. Enkel de genetische symbolen van dominante mutaties worden met een hoofdletter geschreven, maar de namen van de mutaties zeker niet.