FAQ: mitochondriaal DNA bij zebravinken

FAQ: welke eigenschappen in vogels worden in het mitochondriaal DNA bepaald. Klopt het dat enkel de pop deze eigenschappen doorgeeft? Liefhebbers van  vooral zebravinken [Taeniopygia castanotis], pakken veel uit met het feit dat gunstige eigenschappen zoals de grootte, goede showkwaliteiten enz van de pop vooral op dat mitochondriaal DNA te vinden zijn en dus enkel via de pop doorgegeven worden aan de jongen. Klop dat?

Antwoord: Wel, het klopt inderdaad dat – in normale omstandigheden -enkel een pop mitochondriaal DNA doorgeeft aan de jongen.  Dat is correct. Maar het feit dat gunstige eigenschappen zoals de grootte en andere ‘showkwaliteiten’ van de pop bij zebravinken vooral op dat mitochondriaal DNA zou te vinden zijn is zeker nog nooit bewezen geweest. In 2006 werd het compleet mitochondriaal DNA van de zebravink in kaart gebracht en niets wijst er echt op dat dit het geval is. Dus we kunnen ervan uit gaan dat dit laatste niet klopt.

Literatuur:
Mossman, J.A., Birkhead, T.R., Slate, J., 2006. The whole mitochondrial genome sequence of the zebra finch (Taeniopygia castanotis). Molecular Ecology Notes 6, 1222–1227. doi:10.1111/j.1471-8286.2006.01497.x