FAQ: lovebirds, melanins and lipochrome?

FAQ: lovebirds, melanins and lipochrome?

There has been some fuss about a quote in a recently published article. I quote literally: “However, there are birds that do not have stripes, such as Gouldian finches, lovebirds, etc. Even in such birds, the melanins are indeed present, but they are mixed with the lipochrome color of the bird.
This causes confusion and, above all, a lot of questions among lovebird lovers. So once and for all: lovebirds have only one melanin in their feathers and that is eumelanin, no phaeomelanin. The eumelanin is in the medulla of the feather. There is NO lipochrome in the feathers of lovebirds. Instead, there is psittacufulvins (psittacine) in the cortex of the feather. In other words, these pigments are in separated parts of the feather and certainly not mixed in the feathering. Keep in mind: lovebirds are not canaries, that theory does apply in canaries, not in Psittaciformes

Er is de laatste dagen wat ophef over een citaat in een recent gepubliceerd artikel. Er staat en ik quote letterlijk:”Er bestaan echter vogels die geen bestreping bezitten, zoals gouldamadines, agapornden, etc. Zelfs bij dergelijke vogels zijn de melaninen wel degelijk aanwezig, maar zitten ze vermengd met de lipochroomkleur van de vogel.
Dat zorgt bij agapornidenliefhebbers voor verwarring en vooral heel veel vragen. Dus voor eens en altijd: agaporniden hebben slechts één melanine in de bevedering en dat is eumelanine, geen phaeomelanine. Het eumelanine zit in de medulla van de veer. Er is bij agaporniden GEEN lipochroom in de veren. In plaatst daarvan zit er psittacufulvins (psittacine) in de cortex van de veer. Deze pigmenten zitten met andere woorden zeker niet gemengd in de bevedering. Remember: Agaporniden zijn geen kanaries, bij kanaries is die theorie wel van toepassing, niet bij Psittaciformes!

One comment

  1. Ik heb het ook gelezen. Heel erg dat we deze larie in 2023 nog voorgeschoteld worden. Dat is terug naar af.

Comments are closed.