FAQ: kan een crossing-over tussen verschillende chromosomen?

FAQ: kan een crossing-over gebeuren tussen verschillende chromosomen?

Crossing-over is een term die gebruikt wordt voor de uitwisseling van genen welke, tijdens de meiose, ontstaat tussen de zusterchromatiden van eenzelfde chromosoom.

Uiteraard kunnen er delen van een chromosoom afbreken en gekoppeld worden aan een ander chromosomenpaar, maar dan spreken we niet van crossing-over maar van translocatie.
Kwestie van de juiste termen te gebruiken.